Ty te moesz mie wasn wizytwk...
 
                     ...::::::hadbit::::::...
...::::::hadbit::::::...   
Poselska 9/7   
58-314 Wałbrzych   
e-mail:    
www:    

 
YoyO!?! Na WstEmpie ChCe PoWiedzIeć Że JesTem HorY i TylkoO dlAteGo tOm Se WizytOwke ZrobŁem...

Po PierWszE WszYscY juŻ wieDzią żE jeSteM ŁomEm albo czYmŚ w TyM rodzAjU GdyŻ ZrobiŁemSe WizyTowkE Na KtÓroM i TaK PraWie Nikt NiE WejdZie

Po DruGiE ZwIeM SiEm DaMiaNem a MojA SzlachEtna RodzInkA DaŁa Mi WieLki Dar... nazWiskO HaDaś.

Z WyglĄdu JestEm ZwykłYm CzłowiEkiem Ale Nie daJ SiE zWieśĆ PozOroM...

Po NastĘpnIe :D MogE wAm PowiEdzEć Że luBie Se PokoPaĆ w GalE i PowAlić W piŁeczKe Do SiAtki. OgóLnie Po ProsTu moJoM dziEwczynOm jEsT SporT(nie zniechęcajcie sie dziewczyny:))

W SzkOOlce ZwOm MniE .:HadEs:. alE PrzYjaCielE z NetA MówiOm Mi .:BiT:.

OgÓlNie PoPrOstU JeSte PiekNy...Nic DodAć niC ujoŃć! :)))) MojA zaLeta To SkroMnoŚć

Jeżeli MacIe OchoTe ByĆ ZoBaczYć WizyToooWki ( w co nie wierze) wejDzcIe na:
-mana.wizytowka.pl
-sharky.wizytowka.pl
JaK ByKtoŚ EweNtuAlnIe ChCiaŁ poGadaĆ to DajE nuMer GaduGadU...4676721
NaRa